Perangkat Desa

Muhibullah
KEPALA DESA
Kambali
SEKRETARIS DESA
Misbahul Munir
KAUR UMUM
Ali Mahfudhi
KAUR KEUANGAN
Karwadi
KASI PEMERINTAHAN
Yaenul Arifin
KASI KESEJAHTERAAN
Ahmad Yani
KASI PELAYANAN
Ali Jupri
KEPALA DUSUN KARANGASE…
Ahmadi
KEPALA DUSUN DAWUNG
Ali Subkhan
KEPALA DUSUN PURO
Ali Ashadi
KEPALA DUSUN SENDANG D…
H. Kasturi, S.Pd., M.P…
BADAN PERMUSYAWARATAN …